DUPAN


De stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN) zet zich met gerichte en natuurvriendelijke acties in om de aalstand in Nederland weer op peil te krijgen.

Nederlandse palingvissers, viskwekers en palingverwerkers hebben de handen ineen geslagen en werken samen voor het behoud van de paling. Vishandel Almelo heeft de DUPAN-licentie en wil zo bijdragen aan een duurzamere aalstand.

BARRIÈRES
De paling is een trekvis en leeft zowel in zoet- als in zoutwater. Door het constante Nederlandse gevecht met het water worden steeds meer barrières om naar zee te trekken voor de paling opgeworpen. DUPAN helpt met duurzame acties, zoals bijvoorbeeld vangen in zoetwater en onbeschadigd uitzetten in zoutwater, om de migratie van de paling alsnog mogelijk te maken.

SAMENWERKING
De Europese Commissie kwam in 2007 met de Europese Aalverordening en in 2009 werd het Nederlandse Aalplan goedgekeurd. DUPAN is van mening dat er meer aan het herstel van de aalstand gedaan kan worden dan in het Nederlandse Aalplan omschreven is. Door samenwerking binnen de hele palingsector kunnen de duurzame acties op touw gezet worden waar elke partij baat bij heeft, met name: de paling.

Klik hier voor de website van DUPAN